Референция за последният ни проект

В тези предизвикателни времена се радваме и сме горди, че имахме възможността да съдействаме на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, като създадохме и внедрихме информационна система „Електронно досие на студента“. Благодарим на колегите, с които работихме от страна на МУ за съдействието, добрата комуникация и съвместна работа, което подпомогна бързото разработване на системата и пускането й в експлоатация.
Информационна система „Електронно досие на студента“ в МУ се използва от служителите и предоставя пълна информация, отчети и справки за данните на студентите.