Кариери

Амексис Като Работно Място

Ние в Амексис се гордеем, че сме компания с човешко лице – работим в изключително балансирана и ориентирана към служителите работна среда, която насърчава свободата, креативността, личния и професионален комфорт и развитие.

Още от създаването си се стараем да превръщаме ценностите си в реална база за успешни отношения с клиенти и професионални постижения. Всичко това е възможно благодарение на факта, че Амексис е припозната като съзнателния избор на работодател от служителите ни. Ние в Амексис споделяме общо разбиране за това, че мотивиращото работно място се гради върху непосредственост, отвореност, липса на излишна йерархия, бюрокрация и гръмки титли. Изхождайки от това, хората, които ще срещнете в Амексис, са приятелски настроени, неподправени в общуването и работят в хармонична, спокойна, почти семейна общност.

Изключителната техническа подготовка и силният ентусиазъм да се запознават непрекъснато с най-последните технологични новости са типични за нашите програмисти. Те са отдадени, не правят компромиси с качеството и демонстрират искрен интерес към бизнес нуждите на всеки отделен клиент. И което е най-важно – винаги се радват да споделят опита и занията си.

Без съмнение фокусът на нашата работа е технически. Но успоредно с този технически аспект ние високо ценим здравословните и позитивни междуличностни отношения на работното място. Ето защо очакваме от колегите си не само да са подковани с отлични технически знания, но и да са способни да се поставят в обувките на другия, да бъдат отзивчиви, положително настроени и толерантни.

Освен, че са много способни програмисти и винаги готови да се притекат на помощ колеги, нашите служители са надарени с чудесно чувство за хумор, вкус към живота и множество интереси. Така че, наслади се на възможността да работиш в Амексис!

Учене и Развитие

„Знанието трябва постоянно да се усъвършенства и да бъде подлагано на предизвикателства, в противен случай изчезва“.

Изхождайки от това верую ние се стремим да насърчаваме амбициите и желанието за професионално развитие на нашите служители. Различни видове сертификационни курсове, уъркшопи, обучения, достъп до многобройни обучителни материали, посещения на ключови ИТ форуми, вътрешни инициативи за учене са част от примерите за нашия стремеж да създаваме благоприятни условия за развитие и да правим колегите си по-щастливи и по-силни.

Известие за поверителност

Може да прегледате нашите правила за поверителност: Амексис – Известие за поверителност

Отворени Позиции

.NET Developer

More
АМЕКСИС е компания, когато предоставя новаторски, висококачествени и уникални ИТ решения на местни и чуждестранни клиенти и организации. Фирмата ни е изтъкнат партньор както за клиентите, така и за членовете на екипа, благодарение на твърдото ни убеждение, че постоянният стремеж към знания, качество и почтеност имат голямо значение. Ако искате да задълбочите вашите технически познания, работейки върху разнообразни и предизвикателни проекти и сте заинтригувани да работите с нас, ние ще се радваме да ви приветстваме в някой от екипите ни в Пловдив или София, на позиция:

 
.NET ПРОГРАМИСТ
 

Отговорности:

Ще имате възможност да споделите вашите знания чрез:

 • Работа по разнообразни уеб приложения
 • Участие във всички етапи от разработката на софтуер (анализ, дизайн, реализиране, тестване, документация и т.н.)
 • Близко сътрудничество с проектовият мениджър и/или клиентите за подсигуряване на навременно и качествено доставяне на краен проудкт
 • Споделяне на знания, техническа и организационна подкрепа към останалите в екипа, желание за учене
 • Поддържане на висок стандарт в писането на код и документация
 • Допълване на добрите практики в индустрията и вътрешните фирмени стандарти
 • Изучаване, оценка и прилагане на нови технологии и инструменти

Изисквания:

Идеалният кандидат се очаква да притежава:

 • Поне три години опит в работата с .NET технологии, MS SQL Server
 • Добро познаване на ООП, Дизайн Патърни, БД
 • Добро познаване на поне една JS платформа/библиотека като Angular/React/Aurelia и т.н.
 • Университетско образование в областта
 • Предишен опит в управление на проекти ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип
 • Добро ниво на владеене на Английски език

Предлагаме възможности за професионално развитие в:

 • Изключително балансирана и ориентирана към служителите работна среда, която насърчава свободата, креативността, личния и професионален комфорт и развитие.
 • Малък, сплотен и много приятелски настроен екип със страст към технологичните новости.
 • Гъвкаво работно време и множество социални придобивки.
Кандидатствай

Senior .NET Developer

More
АМЕКСИС е компания, когато предоставя новаторски, висококачествени и уникални ИТ решения на местни и чуждестранни клиенти и организации. Фирмата ни е изтъкнат партньор както за клиентите, така и за членовете на екипа, благодарение на твърдото ни убеждение, че постоянният стремеж към знания, качество и почтеност имат голямо значение. Ако искате да задълбочите вашите технически познания, работейки върху разнообразни и предизвикателни проекти и сте заинтригувани да работите с нас, ние ще се радваме да ви приветстваме в някой от екипите ни в Пловдив или София, на позиция:

 
СТАРШИ .NET ПРОГРАМИСТ
 

Отговорности:

Ще имате възможност да споделите вашите знания чрез:

 • Работа по разнообразни уеб приложения
 • Участие във всички етапи от разработката на софтуер (анализ, дизайн, реализиране, тестване, документация и т.н.)
 • Близко сътрудничество с проектовият мениджър и/или клиентите за подсигуряване на навременно и качествено доставяне на краен проудкт
 • Споделяне на знания, техническа и организационна подкрепа към останалите в екипа, желание за учене
 • Поддържане на висок стандарт в писането на код и документация
 • Допълване на добрите практики в индустрията и вътрешните фирмени стандарти
 • Изучаване, оценка и прилагане на нови технологии и инструменти

Изисквания:

Идеалният кандидат се очаква да притежава:

 • Поне 5 години опит в .NET technologies, MS SQL Server
 • Добро познаване на ООП, Дизайн Патърни, БД
 • Университетско образование в областта
 • Добро познаване на поне една JS платформа/библиотека като Angular/React/Aurelia и т.н.
 • Предишен опит в управление на проекти ще се счита за голямо предимство
 • Много добри умения за работа в екип
 • Добро ниво на владеене на Английски език

Предлагаме изключителни възможности за професионално развитие в:

 • Изключително балансирана и ориентирана към служителите работна среда, която насърчава свободата, креативността, личния и професионален комфорт и развитие.
 • Малък, сплотен и много приятелски настроен екип със страст към технологичните новости.
 • Гъвкаво работно време и множество социални придобивки.
Кандидатствай

AWS Dev Ops Engineer

More
AMEXIS provides unique IT solutions of superior quality to corporate clients and research organizations. The company aims to establish innovative and constantly developing technological company with entirely Bulgarian ownership.
In our offices in Sofia and Plovdiv work young and motivated talents, who develop their career and unlock new ways of working. Now you have the chance to join them as an
 
AWS DevOps Engineer
 

Job Description:

 • Participate in all phases of the software development lifecycle
 • Work with the latest development and technologies
 • Closely collaborating with project manager and/or client
 • Sharing knowledge, providing support to team members when needed
 • Maintaining high standards of quality for code, documentation and other deliverables

Qualifications:

 • Has extensive working experience in an IT infrastructure role with strong background in Linux and AWS Cloud management and troubleshooting.
 • Has experience developing and maintaining CI/CD, pipelines for builds, deployments, and automation tests.
 • Is familiar with web servers, load balancers, and has a solid understanding of networking, HTTP/S protocol, public traffic management and processing.
 • Has experience building Infrastructure as a Code, software defined networking.
 • Has some experience with Docker and container orchestration eco-systems such as Kubernetes.
 • Has scripting and coding experience.
 • Has experience implementing monitoring tools and executing performance testing and optimizations for existing infrastructure.
 • Responsible and team-oriented person.
 • Particularly good knowledge of English.

An advantage would be:

 • Experience with Jenkins, Code Pipeline.
 • Experience with tools such as NGINX, Web servers.
 • AWS Certified Cloud Practitioner, SysOps Administrator – Associate or DevOps Engineer – Professional.

What we offer:

 • Small, integrated and very friendly team
 • Upskilling training programs
 • Flexible working hours
 • Possibilities for home office
 • Multiple additional benefits - additional health coverage, sport card, transport card
 • Additional paid time off for loyal employees
 • Performance-based bonuses
Кандидатствай

AWS full stack developer

More
AMEXIS е компания, когато предоставя новаторски, висококачествени и уникални ИТ решения на местни и чуждестранни клиенти и организации. Фирмата ни е изтъкнат партньор както за клиентите, така и за членовете на екипа, благодарение на твърдото ни убеждение, че постоянният стремеж към знания, качество и почтеност имат голямо значение. Ако искате да задълбочите вашите технически познания, работейки върху разнообразни и предизвикателни проекти и сте заинтригувани да работите с нас, ние ще се радваме да ви приветстваме в някой от екипите ни в Пловдив или София, на позиция:
 
AWS FULL STACK DEVELOPER
 

Описание на позицията:

 • Develop .NET web applications and RESTful web services
 • Participate in all phases of the software development lifecycle
 • Work with the latest development and technologies
 • Closely collaborating with project manager and/or client
 • Sharing knowledge, providing support to team members when needed
 • Maintaining high standards of quality for code, documentation and other deliverables

Изисквания:

 • 3+ years of professional experience as a .NET Developer
 • Understanding of core AWS services (VPC, EC2, RDS, DynamoDB, S3), uses, and basic AWS architecture best practices
 • Proficiency in developing, deploying, and debugging cloud-based applications using AWS
 • Ability to use the AWS service APIs, AWS CLI, and SDKs to write applications
 • Strong experience .NET Framework (C#), .Net Core, Web API; HTML 5, CSS, JavaScript, TypeScript
 • Good understanding of best coding practices
 • Responsible and team-oriented person
 • Very good knowledge of English

Предимства:

 • Ability to use a CI/CD pipeline (Code Deploy, Code Pipeline) to deploy applications on AWS
 • Ability to write code using AWS security best practices (IAM, Security Groups, Secrets Manager, Encryption)
 • Proficiency writing code for serverless applications (e.g., Lambda, SQS, SNS, AppSync)
 • AWS Certified – Associate or Professional
 • Experience with Linux Operating System
 • Good knowledge of at least one JS framework/library like Angular/React/Aurelia etc.
 • Usage of SCRUM, Agile
 • University degree in relevant field

Предоставяме:

 • Small, integrated and very friendly team
 • Upskilling training programs
 • Flexible working hours
 • Possibilities for home office
 • Multiple additional benefits - additional health coverage, sport card, transport card
 • Additional paid time off for loyal employees
 • Performance-based bonuses
Кандидатствай