Business Insight and Deep Technical Expertise

за иновативни и рентабилни решения, които създават бизнес стойност

Персонализирани Уеб Приложения

Първокласни софтуерни решения, гъвкавост и силно лично отношение, постигащи изключителни бизнес резултати и конкурентно предимство чрез прилагането на най-модерни технологии. Иновативни персонализирани уеб приложения с ниско ниво на риск и високо ниво на удовлетвореност на крайния потребител.

ИТ Системи в Здравеопазването и Образованието

Сoлидна експертност при изготвянето на комплексни ИТ решения и разработването на модерна среда за учене и управление за водещи организации от сферата на здравеопазването и образованието, позволяващи предоставянето на отлично клиентско обслужване и ефективно управление на разходите.

Business Intelligence and Data Warehouse Design and Support

Повишен и улеснен достъп до информация за клиентите ни чрез разработването и поддръжката на интегрирани решения, които дават възможност зa вземането на оптимални решения, по-бърза възвръщаемост, повишена продуктивност, скъсени срокове за изпълнение и по-висока ефективност.

Защитен Хостинг и Системна Администрация

Премахване на административния и технически товар за ИТ персонала на клиентите ни чрез цялостно ИТ управление на хостваната среда и предоставяне на услуги по администриране и поддръжка на приложения разработени за клиенти от Амексис.

Облачни Решения

Предлагаме прости на пръв поглед, но ефективни и гъвкави решения в облака, които изцяло следват нуждите и изискванията на клиентите ни. Предоставяме изцяло клауд-базирани решения за клиенти, които държат на стабилността и сигурността на нашите уеб приложения.

ИТ Консултантски Услуги

Партнираме с клиентите си по разработването на стратегии, използващи предимствата на информационните технологии и стимулиращи успеха на бизнеса. Амексис подпомага клиентите си чрез стратегически насоки, опит и знания в областта на информационните технологии.