Персонализирани Уеб Приложения

Първокласни софтуерни решения, гъвкавост и силно лично отношение, постигащи изключителни бизнес резултати и конкурентно предимство чрез прилагането на най-модерни технологии. Иновативни персонализирани уеб приложения с ниско ниво на риск и високо ниво на удовлетвореност на крайния потребител.

Всеки проект на Амексис е структуриран така, че да отговори на специфични бизнес нужди на конкретен клиент и се разработва вътрешно от екипите ни. Изпозлвайки гъвкава, уеб-базирана архитектура, която може да задоволи идеално потребностите на всякакъв вид организация, независимо от големината или бранша, в който оперира, ние сме в състояние да интегрираме различни софтуерни системи в единно, гъвкаво, рентабилно решение, което е и глобално достъпно. Когато си партнират с Амексис, клиентите ни могат да разчитат на предвидими резултати, прозрачно и постоянно проследяване на статуса и стойността на проекта, навременно разработване и изпробване на критични функционалности.

От опит знаем, че добрите решения се коренят в задълбочения анализ на изискванията, прецизната подготовка и солидната и адекватна архитектура. Имайки това предвид изградихме впечатляващ екип от отдадени и всестранно надарени програмисти, които в работата си умеят да се опират на проверени във времето принципи. Благодарение на отличната си техническа подготовка и умения за общуване и разбиране на клиента те убедително успяват да превърнат уникалното предизвикателство, стоящо пред клиента, в цялостно, прецизно решение.

При проектирането на решението синхронизираме конкретните бизнес изисквания към клиента с ключови концепции и сценарии, които разчитат на обмен на данни между вече съществуващи системи. Дефинирайки основни компоненти, технологии и инструменти за управление на бизнес процеси разработваме и внедряваме интегриран продукт, който осигурява по-бърза възвръщаемост, повишена продуктивност, скъсени срокове за изпълнение и по-висока ефективност. Допълваме палитрата от предоставяни продукти и услуги чрез обучения на място и ИТ консултиране.