ИТ Системи в Здравеопазването и Образованието

Сoлидна експертност при изготвянето на комплексни ИТ решения и разработването на модерна среда за учене и управление за водещи организации от сферата на здравеопазването и образованието, позволяващи предоставянето на отлично клиентско обслужване и ефективно управление на разходите.

Екипът на Амексис е ентусиазиран да допринася към повишаване на качеството в здравеопазването чрез стратегическото позлване на най-съвременните технологии. Имаме дългогодишно партньорство с големи организации от сферата на здравеопазването във връзка с дизайна, разработването и поддръжката на модерни платформи за учене и интегрирани, базиращи се на факти програми, които помагат на болниците да подобрят уменията и квалификациите на персонала си и същевременно да оптимизират финансовите си показатели.