Защитен Хостинг и Системна Администрация

Премахване на административния и технически товар за ИТ персонала на клиентите ни чрез цялостно ИТ управление на хостваната среда и предоставяне на услуги по администриране и поддръжка на приложения разработени за клиенти от Амексис.