Технологии

Програмистите на Амексис изготвят уникални решения с огромно въздействие върху бизнеса на клиентите ни, базирайки се на пространния си опит и експертното познание на следните технологии:

Technologies used