Клиенти

През целия си досегашен път сме съумявали да изграждаме успешни, дългосрочни партньорства с нашите клиенти. Клиентите избират Амексис заради искреното отдаване, с което работим за техния успех, както и заради това, че сме достъпни в общуването и колаборативно настроени. Натрупали сме богат опит в обслужването на клиенти, работейки с организации от цял свят и изготвяйки комплексни, висококачествени решения за бизнес ситуации с различен обхват, контекст и изисквания. Ето и няколко мнeния за работата ни от актуални или скорошни наши клиенти:

Versant Corporation

През последните 12 години Версант разчита на услугите на Амексис за подбора, конфигурирането и управлението на цялостния пакет от технологии, на които непрестанно стъпва динамичния ни бизнес. През цялото ни партньорство Амексис се доказа като верен съмишленик, който искрено се стреми да разбере нуджите ни и е силно отдаден на нашия дългосрочен успех. Свикнахме да се доверяваме на задълбочената им техническа експертиза и постоянно желание да надминават очакванията ни.

Jane Olson, MSN, RN, Assistant Vice President, Versant Corporation

KRE Consulting

Ние в CRESCO Global изградихме екип на световно ниво от учени и професионалисти, които се стремят да променят начинa, по който организациите анализират, разбират и управляват сложните взаимоотношения и комуникации, определящи успеха на всички ключови бизнес процеси. Амексис се доказа като неделима част от този екип със своята изключителна техническа подготовка, креативност и лидерсвто, които са основополагащата причина за успеха на нашата ИТ стратегия.

Erich Kreidler, Managing Partner of KRE Consulting, LLC