ИТ Консултантски Услуги

Партнираме с клиентите си по разработването на стратегии, които оптимално използват предимствата на информационните технологии и стимулират успеха на бизнеса. Амексис подпомага клиентите си чрез предоставянето на стратегически насоки и споделянето на опит и знания в областта на информационните технологии.

Запознавайки се из основи със същността на бизнеса на нашите клиенти, анализираме и оценяваме обективно техните специфични ИТ нужди. Изследваме внимателно цялата обкръжаваща среда, за да идентифицираме ключови аспекти, критични фактори за успеваемост, ограничения и разчитайки на дълбоките ни познания за най-новите и перспективни технологии предлагаме оперативни, архитектурни, имплементационни решения и планиране, които да бъдат най-адекватният отговор за конкретното бизнес предизвикателство пред клиента ни.